• Română
 • English

Laboratorul Genetică Moleculară

Şeful laboratorului:  TUMANOVA Lidia, dr., PhD

Echipa de cercetare:
BARBACAR Nicolae, dr.hab., prof.univ., cercet.șt.principal
TUMANOVA Lidia, dr., PhD, cercetător ştiinţific coordonator
ZAMORZAEVA Irina, dr., PhD, cercetător ştiinţific coordonator
BACA Ivan, dr., cercetător ştiinţific superior
BELOUSOVA Galina, dr., cercetător ştiinţific superior
DEAGHILEVA Angela, dr., cercetător ştiinţific superior
MITINA Irina, dr., cercetător ştiinţific superior
BIVOL Inna, dr., cercetător ştiinţific superior
MITIN Valentin, cercetător ştiinţific
PAŞA Lilia, cercetător ştiinţific     

Direcţii de cercetare:
Cercetări genetico-moleculare ale genomurilor plantelor de cultură cu caractere valoroase pentru ameliorare. Identificarea noilor marcheri moleculari SSR  şi ISSR, eficienţi în evaluarea variabilităţii genetice şi asocierea cu caracterele valoroase a unor genotipuri de tomate, grâu, fasoliţă, viţă de vie şi levănţică. Cercetări privind inducerea de gene specifice implicate în rezistenţa la factorii de stres biotici şi abiotici. Investigarea secvenţelor omoloage elementelor transpozabile din clasa a II-a în genomurile plantelor de cultură şi caracterizarea moleculară a genotipurilor de tomate, ardei, soia, etc. utilizînd primerii elementelor transpozabile din clasa a II-a.

Metode de cercetare:

 • Extragerea şi purificarea ADN şi ARN. Metode în baza tehnicii reacţiei polimerazei în lanţ (PCR): SSR – PCR, ISSR – PCR, nested - PCR şi single primer PCR. Electroforeza în gelul de agaroză şi poliacrilamidă. Clonarea moleculară în plasmide şi -vectori.
 • Echipamentul utilizat: DNA Termal Cycler, frigidere, balanţă analitică, microcentrifugă, cuptor cu microunde, instalaţie pentru electroforeză, aparat de fotografiat, etc.
 • Designul marcherilor moleculari utilizînd baze de date web: Unigene MicroSatellite database, GeneBank.
 • Procesarea statistică şi grafică a datelor folosind aplicaţiile Microsoft Office.


Rezultate relevante:
Au fost identificate, izolate, clonate şi stabilită structura primară a cîteva secvenţe reglatoare ale promotorilor unor gene specifice pentru sistemul de reproducere la tomate, porumb, melandrium.
În baza unor gene cunoscute, care determină rezistenţa la factorii de stres, au fost creaţi şi testaţi, noi marcheri moleculari SSR şi ISSR eficienţi în analiza ADN polimorfismului şi genotiparea tomatelor.
Analiza comparativă a caracterelor morfologice, combinată cu tehnicile RAPD şi SCAR a permis de a obţine noi informaţii despre gradul de manifestare şi specificitate a heterozisului pozitiv şi negativ la hibrizii de fasoliţă (Vigna).
Utilizînd 15 marcheri microsatelitici a fost efectuată caracterizarea genetica a 54 de soiuri de viţă de vie (genitori şi descendenţi ai acestora, din colecţia Institutului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie).
În genomurile unor specii de angiosperme, distante în aspect filogenetic: Asparagus officinalis L., Allium cepa L., Magnolia sp., Anethum graveolens L., Buxus sempervirens L., Melissa officinalis L. au fost identificate fragmente cu un înalt grad de omologie zonei „helper-gene” al MuDR al Zea mays L..
În genomurile de Larix sp., Asparagus officinalis L., Buxus sempervirens L. au fost identificate secvenţe nucleotidice omoloage regiunilor, atît de la extremitatea 5′, cît şi 3′, ale Ac, iar în genomurile de Gingko biloba L., Picea sp., Allium cepa L., Magnolia sp., Anethum graveolens L. – secvenţe nucleotidice omoloage regiunii de la extremitatea 5′ al Ac, cea ce ar confirma prezenţa „Ac-like”  transposonilor în genomurile nominalizate.
S-a demonstrat că primerii  omologi ET MuDR şi primerii omologi Ac pot fi utilizaţi pentru genotiparea  speciilor angiosperme în genomul carora au fost identificate succesiuni omoloage  MuDR şi respectiv Ac ale Zea mays L.

Aspecte inovaţionale:
A fost adusă o contribuţie semnificativă în descrierea teoretică şi înţelegerea rolului functional al unor secvente reglatoare, promotori ai genelor specifice pentru sistemul de reproducere a plantelor.
Au fost identificarea unor familii de gene ce se manifestă printr-o expresie specifică diferenţiată în sistemul reproductiv al plantelor.
Patru marcher SSR şi doi marcher ISSR pot fi recomandaţi pentru estimarea AND polimorfismului tomatelor şi altor specii de solonacee.
O serie de fragmente polimorfe de ADN specifice, identificate  prin intermediul RAPD, SCAR, ISSR prezintă interes practic în calitate de marcheri moleculari în genotiparea, identificarea colecţiilor  şi în analiza relaţiilor taxonomice a g. Vigna, Lavandula  şi Glycine.
Treisprezece marcheri microsatelitici obţinuţi pot fi aplicaţi în paşaportizarea soiurilor de viţă de vie din Republica Moldova.
O serie de primeri MuDR şi Ac pot fi aplicaţi pentru genotiparea speciilor Asparagus officinalis L., Allium cepa L., Magnolia sp., Anethum graveolens L., Buxus sempervirens L.

Asistență, servicii științifice prestate:
Marcherii moleculari elaboraţi şi analizaţi sunt recomandaţi  pentru implementare în diferite programe de cultivare a plantelor de cultură (tomate, grîu, porumb, soia, fasoliţă, levănţică, viţă de vie).
 

Publicaţii relevante:

 • Paşa L. Primerii omologi transpozonului activator în studierea Polimorfismului molecular al genomurilor vegetale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2012, nr.3 (318), p. 70-73.
 • И. Заморзаева, Н. Барбакарь, Г. Белоусова. Создание SSR маркеров, содержащих повторы, расположенные в кодирующих последовательностях генома томата. Международная научная конференция «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы», Одесса, Украина, 2012, стр. 372-373.
 • Baca I., Bivol I., Zamorzaeva I., Barbacar N., Batrinu T., Motoc R., Ghetea G. L., Barbarii L., Constantinescu C., Iancu D. Cornea V., & Korol A.  Comparative genotyping of some Moldavian grapevine cultivars. Journal of Horticulture and Forestry, 2011, nr. 3 (13): pp. 399-411.
 • Deaghileva A., Paşa L., Mitin V., Tumanova L. „Ac-like” transposonii în genomurile plantelor superioare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009, nr.2, p. 70-73.
 • Анисимова И.Н., Туманова Л. Г., Гаврилова В.А., Дягилева А. В., Паша Л. И., Митин В. А., Тимофеева Г.И. Нестабильность генома межвидовых гибридов подсолнечника. Генетика, 2009, 8 (45), 1067-1077.
 • Barbacar N. Aspecte genetice şi moleculare ale reproducerii la unele plante superioare.  Informaţia I. Expresia diferenţiată a unor gene din organele de reproducere la unele plante superioare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a RM, Ştiinţele vieţii, 2007. Nr 3 (303), 60-67.
 • Barbacar N. Aspecte genetice şi moleculare ale reproducerii la unele plante superioare. Informaţia II. Eficienţa marcherilor moleculari din sistemul de reproducere la plante. Buletinul Academiei de Ştiinţe a RM, Ştiinţele vieţii, 2007. N 3 (303), 68-74.

Date de contact:
Tel.: (373) 22 66 04 34
Fax:  (373) 22 55 61 80
E-mail: lidia_tumanova@yahoo.com