• Română
  • English

Laboratorul Plante Aromatice și Medicinale

Cercetătorii acestui Centru sunt preocupaţi de crearea şi evaluarea genotipurilor noi de plante aromatice şi medicinale, elaborarea de soiuri şi hibrizi adaptaţi la condiţiile de cultivare din Moldova, performanţi nu numai din punct de vedere al productivităţii dar şi a calităţii materiei prime, uleiului esenţial, concretului datorită concentraţiei ridicate a principiilor active şi corelaţiei inedite a componenţilor. În acest centru se menţine, se completează permanent şi se studiază o colecţie de plante medicinale şi aromatice.

Anual se reproduc 30 de soiuri şi hibrizi de plante medicinale şi aromatice. Cercetătorii acestui Centru efectuează deservirea ştiinţifică, aprovizionarea cu material semincer şi săditor a producătorilor de materie primă, uleiuri esenţiale, concret prin contracte convenabile.

Informaţie generală:
 
    Potenţialul Ştiinţific:
    – 2 doctori habilitaţi, 5 doctori, 7 cercetători, 2 laboranţi:

    1. Gonceariuc Maria, dr.habilitat, şef al Laborator
    2. Musteaţă Grigore, dr. habilitat, cercetător principal
    3. Timciuc Constantin, dr., cercetător coordonator
    4. Botnarenco Pantelimon, dr., cercetător coordonator
    5. Balmuş Zinaida, dr., cercetător coordonator
    6. Cotelea Ludmila, dr., cercetător superior
    7. Butnăraş Violeta, cercetător
    8. Maşcovţeva Svetlana, cercetător
    9. Baranova Natalia, cercetător stagiar
    10. Roşca Nina, cercetător superior
    11. Jelezneac Tamara, cercetător
    12. Vornicu Zinaida, cercetător
    13. Cernolev Elena, cercetător
    14. Ganea Alina, cercetător
    15. Gonceariuc Natalia
    13. Ciobanu Daniela

Rezultatele principale:
Crearea şi omologarea a 30 de soiuri de provenienţă hibridă –
 
Salvia sclarea L.: Moldavskii– 404
                          Dacia–50,
                          Victor,
                          Dacia-99,
                          Natali-Clary,
                          Ambra Plus
Lavandula angustifolia Mill.: Alba 7,
                                         Vis magic 10,
                                         Moldoveanca 4
Calendula officinalis L.: Natali,
                                  Diana
Carum carvi L. – Moldcarvi
Glaucium flavum Cr. – Agat
Anethum graveolens L. – Ambasador
Silybum marianum L. – Argintiu
Salvia officinalis L. – Miracol
Inula helenium L. – Viguros
Sanguisorba officinalis L. – Astrigent
Leonurus cardiaca L. – Cordial
Melissa officinalis L. – Lămâiţa
Satureja hortensis L. – Picant
Rhodiola rosea L. – Panacea
Trigonella foenum-graecum L. – Savoare
Solidago canadensis – Succes
Digitalis lanata L. – Noroc
Digitalis purpurea L. – Perla
Majorana hortensis Mnch. – De Chişinău
Ruta graveolens L.  – Stimul
Glycyrrhiza glabra L. – Acord
Oenothera biennis – Chihlimbar
 
Publicaţii în 2012:

Articol din reviste cu factor de impact: 0,1-0,9
1. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; GILLE, E.; SPAC, A.; GANEA, A.; BOTNARENCO, P. Differences in essential oil content and chemical composition of new Ocimum basilicum genotyps  in relation to some quantitative characters. Journal of Medicinal Plants Research  2012, 6(8), 1447-1454, ISSN 1996-0875 DOI: 10.5897/JMPR11.409 2012 (IF 0.879)
Articole din alte reviste editate în străinătate:
2. GONCEARIUC, M.; BALMUSH, Z.; KULCITKI, V.;  GONCEARIUC, N.; ROMANCIUC, G.; SÎRBU, T. Essential oil content and composition of Salvia officinalis L. genotypes cultivated in Moldova. Oltenia Journal For Studies in Natural Sciences, România XXVIII/1, 2012, 7-13, ISSN 1454-6914 B+ 
Articole din reviste naţionale:
– categoria B
3. BUTNARAŞ, Violeta. Manifestarea heterozisului la hibrizii policross F1 de Lavandula angustifolia Mill. Buletinul ASM Ştiinţele vieţii, 2012, 2(317), 84- 90, ISSN 1857-064X
4. GONCEARIUC, M.; BALMUSH, Z.; CERNOLEV, E. Productivitatea soiurilor de Salvia sclarea L. UASM Lucrări ştiinţifice, Facultatea de agronomie 2011, 29, 45-51 ISBN 9975 64 026 5
5. GONCEARIUC,  M.; KULCITKI, V.; BALMUSH, Z.;  GONCEARIUC, N.; SÎRBU, T. Genotipuri de Salvia officinalis L. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial. Buletinul ASM Ştiinţele vieţii, 2012, 2(317),70-75, ISSN 1857-064X
6. МАШКОВЦЕВА, С.; ГОНЧЯРЮК, M.; КУЛЧИЦКИЙ, В.; БАЛМУШ, З.; СЫРБУ, Т.; БОТНАРЕНКО П. Перспективные гетерозисные гибриды поликросс F1 Lavandula angustifolia Mill. Buletinul ASM Ştiinţele vieţii, 2012, 1(316), 110-118. ISSN 1857-064X
– categoria C
7. MUSTEAŢĂ, G.;  ROŞCA,  NINA;   BARANOVA, NATALIA. Densitatea şi durata de exploatare a plantaţiilor de cimbru de munte (Satureja montana L.).  Mediul ambiant. 2012. 4. 9-14. ISSN 1810-9551
Articole în culegeri (naţionale / internaţionale)
8. GONCEARIUC, M.; KULCITKI, V.; SÎRBU, T.; BALMUSH, Z.; GONCEARIUC, N.; CUZMIN, E. Genotypes of Salvia officinalis L. with different essential oil content and composition. Proceedings of the 7th CMAPSEEC, AMAPSEEC& Institute for Medicinal Plant Research “Dr Josif Pancic”, Belgrade, 2012, 397-402, ISBN: 978-86-83-141-16-6
9. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.; GILLE, E.; SPAC, A.; BOTNARENCO, P. The variability of the essential oil content and composition of Ocimum basilicum genotypes. În: Proceedings 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture, Croaţia, 2012, 405-409, ISBN 978 86 831415 9.
10. MASCOVTEVA, S.; GONCEARIUC, M. The expression of heterosis in the perspective F1 polycross hybrids of the Lavandula angustifolia Mill. În: Proceedings of 7th CMAPSEEC, AMAPSEEC& Institute for Medicinal Plant Research “Dr Josif Pancic”, Belgrade, Serbia, 2012 374-380, ISBN 978-86-83-141-16-6
11. МУСТЯЦЭ, Г.И.; РОШКА,  Н.Д.; БАРАНОВА, Н.В.  Cорта и сортопопуляции фенхеля обыкновенного перспективные  для промышленной  культуры.  În: Интродукция нетрадиционных и редких растений: Материалы Х Международной научно-методической конференции. Т.2.   Ульяновск, 2012, 152-155.  ISBN 978-5-9795-0974-7
12. МУСТЯЦЭ , Г.И.; РОШКА,  Н.Д.; БАРАНОВА, Н.В.  Биологическая коллекция форм фенхеля обыкновенного и перспективы их использования.  În: Биоразнообразие и устойчивое развитие: Тезисы II Международной научно-практической конференции. Симферополь, 2012, 99-102
13. ТИМЧУК,  К.С.; ЖЕЛЕЗНЯК, ТАМАРА Г.;  ВОРНИКУ,  ЗИНАИДА Н. Технология производства и показатели качества эфирного масла бархатцев отмеченных (Tagetes signata) интродуцированных в Республике Молдова.  În: Интродукция нетрадиционных и редких растений: Материалы Х Международной научно-методической конференции.   Ульяновск, 2012. 2.501-503. ISBN 978-5-9795-0974-7
14. ВОРНИКУ , ЗИНАИДА Н.; ЖЕЛЕЗНЯК, ТАМАРА Г.;  ТИМЧУК,  К.С. Эфирное масло Origanum vulgare L. и Origanum herdeleoticum L.  технология экстракции и показатели качества.  În: Интродукция нетрадиционных и редких растений: Материалы Х Международной научно-методической конференции. Ульяновск, 2012,  2.466-467. ISBN 978-5-9795-0974-7
15. ЖЕЛЕЗНЯК,  ТАМАРА Г.; ВОРНИКУ,  ЗИНАИДА Н.;  ТИМЧУК,  К.С. Технология производства и показатели качества эфирного масла  и экстракта цефалофоры ароматной (Cephalophora aromatica Schord.).  În: Интродукция нетрадиционных и редких растений: Материалы Х Международной научно-методической конференции. Ульяновск, 2012. 2, 477-479. ISBN 978-5-9795-0974-7

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale),
16. BENEA, A.; BALMUŞ, Z.; KULCIŢKI, V.; GONCEARIUC, M.; NISTREANU, A. Изучение содержания и состава эфирного масла различных видов сырья Hypericum perforatum L., произрастающего в Республике Молдова. Тезы Межд. науч. Конференции «Современные теоретические и практические аспекты клинической медицины». Одесский Медуниверситет. 2012, 95.
17. БОТНАРЕНКО, П.М.; БАЛМУШ, З.; МАШКОВЦЕВА, С.; БУТНАРАШ, В.; КОТЕЛЯ, Л.; КУЗЬМИНА, Е. Метод увеличения коэффициента вегетативного размножения лаванды. Международная научно-практическая конференция, посвященная 125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова. „Наследие Н.И. ВАВИЛОВА в современной науке и практической селекции” Плодоводство и ягодоводство России Москва,  2012. XXXIV (1), 113-116. ISSN 2073 4948.
18. БОТНАРЕНКО, П.; МАШКОВЦЕВА, С.; БУТНАРАШ, В.; КОТЕЛЯ,Л.; БАЛМУШ,З. Влияние высоких  температур  на продуктивность розы эфиромасличной. Международная научная конференция" Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы" Одесса, 2012, 223-224.
19. GONCEARIUC, M.; KULCITKI, V.; SÎRBU, T; BALMUSH, Z.; GONCEARIUC, N.; CUZMIN, E. Genotypes of Salvia officinalis L. with different essential oil content and composition. Book of abstracts 7th CMAPSEEC, Serbia,  2012, 193,ISBN: 978-86-83-141-16-6
20. MASCOVTEVA, S.; GONCEARIUC, M. The expression of heterosis in the perspective F1 polycross hybrids of the Lavandula angustifolia Mill. Book of abstracts 7th CMAPSEEC, Serbia,   2012, 194, ISBN: 978-86-83-141-16-6
21. МАШКОВЦЕВА, С.; ГОНЧАРЮК, М.; БАЛМУШ, З.;  БОТНАРЕНКО, П.; БАЛМУШ, З.; БУТНАРАШ, В.; КОТЕЛЯ, Л. Количественные признаки у гибридов поликросс F1 Lavandula  angustifolia Mill. в соотношении с   отцовскими формами. Международная научная конференция" Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы" Одесса, 2012, 173-174. 
22. SATOVIC Z.; BARICEVIC, D.;....GONCEARIUC, M.; BATIR RUSU, D.; DAJIC-STEVANOVIC, Z. et al. Genetic structure of Dalmatian sage (Salvia officinalis L.) populations. Book of abstracts, 7th CMAPSEEC Serbia, 2012 5, ISBN 978-86-83-141-16-6
23. КРЕЦУ, А.; МУСТЯЦЭ, Г.И. Перспективные агроприемы совершенствования технологии возделывания шалфея мускатного  (Salvia sclarea  L.)  в Молдове. Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство: Материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию Никитского ботанического сада..  .Ялта, 2012. 1, 216.
24. МУСТЯЦЭ , Г.И.; РОШКА,  Н.Д.; БАРАНОВА, Н.В.  Новый сорт фенхеля для возделывания в Молдове. Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство: Материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию Никитского ботанического сада. Т. 1. Ялта, 2012, 224
25. МУСТЯЦЭ, Г.И.; ЖЕЛЕЗНЯК,   Т.Г.; ТИМЧУК,  К.С.; ВОРНИКУ,  З.Н. О продуктивности генеративного потомства чабера горного (Satureja montana L.). Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство: Материалы международной научной конференции, посвященной 200-летию Никитского ботанического сада.  Ялта, 2012,  1, 223
26. РОШКА,  Н.Д.; МУСТЯЦЭ , Г.И.; БАРАНОВА, Н.В.  Продуктивная ценность компонентов сырья иссопа лекарственного  (Hyssopus officinalis L.) În: Селекция и генетика сельскохозяйственных растений. Традиции и перспективы: Тезизы международной конференции. Одесса, 2012, 350-351
27. ЖЕЛЕЗНЯК,  ТАМАРА Г.; ВОРНИКУ,  ЗИНАИДА Н.;  ТИМЧУК,  К.С.  Перспективные сорта  Dracocephalum moldavica L созданные в Республике Молдова. În: Селекция и генетика сельскохозяйственных растений. Традиции и перспективы: Тезизы международной конференции. Одесса, 2012, 41-42