• Română
  • English

Doctorul habilitat Nicolae BUJOREANU la o aniversare prodigioasă

                       

Nicolae Bujoreanu s-a născut la 6 iunie 1950 în satul Coteala, r-nul Briceni. După absolvirea școlii medii-internat nr.1 din or. Chișinău, a fost admis la facultatea de Horticultură a Institutului Agricol “M. Frunze”, instituție pe care o absolvește cu succes în 1973. Începe activitatea de muncă în calitate de specialist superior, ulterior specialist principal în Asociaţia Ştiinţifică de Producere “Varniţa”, subordonată Ministerului Gospodăriei Fructelor şi Legumelor al RSSM.       

Începând cu anul 1979 dl N. Bujoreanu activează în cadrul Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor al AŞM, actualmente Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Din primele zile se încadrează activ și cu multă perseverență în cercetare. Susține teza de doctor în științe agricole în anul 1987 în Consiliul specializat din cadrul Institutului  de Economie Naţională “Gh. Plehanov”, or. Moscova,  cu tema: “Influenţa termenelor de recoltare şi condiţiilor de creştere asupra capacităţii de păstrare a fructelor de pere”, specialitatea  Tehnologia produselor alimentare conservate. Obiectivele abordate în acele studii au fost în continuare aprofundate în teza de doctor habilitat în ştiinţe agricole întitulată: „Formarea condiţionată a fructelor destinate păstrării” susținută în 2003 la specialitatea Prelucrarea primară şi păstrarea produselor vegetale, în care a fost fundamentată și argumentată ipoteza creşterii, dezvoltării şi maturizării dirijate a fructelor, formării potenţialului de păstrare a lor în sistemul unic „Creştere - Recoltare - Păstrare". În baza cercetărilor fundamentale efectuate a elaborat noi metode, remedii şi procedee de formare condiţionată a fructelor pentru păstrarea îndelungată,  sporire a rezistenței lor la acţiunea factorilor nefavorabili de mediu prin utilizarea substanţelor biologic active de proveniență naturală, macro- şi microelementelor, precum şi a uleiurilor volatile.

Doctorul habilitat Nicolae Bujoreanu este un specialist recunoscut în domeniul fiziologiei formării şi maturării fructelor. În ultimii 15 ani a coordonat activitatea științifică în cadrul proiectelor instituționale „Cercetarea calității, structurii şi sistemului imunitar a fructelor de măr în perioada postrecoltă”, Principii şi procedee tehnologice de formare, creştere şi păstrare a fructelor soiurilor noi de măr în atmosfera controlată”, Studiul particularităților creșterii, fructificării și proceselor de maturare a fructelor de păr în perioada de păstrare. A fost descris ansamblul condițiilor ce impulsionează sporirea calității și reducerea pierderilor la producerea fructelor după recoltarea lor, direcția prioritară constituind elaborarea unui sistem unic de cultivare-păstrare. În cadrul optimizării algoritmului de lucru, o importanță decisivă a avut stabilirea factorilor de bază care determină intensitatea proceselor de creștere și dezvoltare, precum și productivitatea pomilor fructiferi în perioada de vegetație, iar în cazul fructelor – evidențierea condițiilor ce contribuie la sporirea calității, rezistenței la boli și duratei lor de păstrare. Au fost elucidate principiile aplicabilității substanțelor biologic active în cadrul tehnologiei de cultivare  a  fructelor de măr și păr, în formarea roadei, calității și imunității fructelor la diferite boli.

Prin aplicarea păstrării în atmosferă obișnuită, controlată şi îmbogățită cu vaporii inhibitorilor de etilenă - „Fitomag”, „Fussyum” şi „Smart Fresh” au fost stabilite particularitățile încetinirii proceselor de maturare-senescență şi optimizată cea mai eficientă metodă de păstrare cu menținerea la un nivel înalt al calităților organoleptice la fructe.

Cercetările științifice actuale sunt focusate spre formarea direcționată a calității și sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată.

În baza argumentelor științifice formulate de doctorul habilitat N. Bujoreanu  a fost obținută aprobarea și finanțarea mai multor proiecte din cadrul programelor de stat, transfer tehnologic şi procurare a echipamentului ştiinţific, cum ar fi: „Procedee tehnologice de sporire a rezistenţei pomilor şi fructelor de măr la acţiunea negativă a calamităţilor naturale”, „Cercetarea acţiunii substanţelor biologic active cu acţiune stimulatoare şi a microîngrâşămintelor în scopul sporirii calităţii şi volumului de producţie la speciile sâmburoase”, „Tehnologia de obţinere a producţiei ecologice de zmeur şi păstrarea ei”, „Asamblarea instalaţiei experimentale pentru cercetarea regimurilor de gaze privind păstrarea de lungă durată a fructelor de soiurile noi de măr cultivate în Moldova”.

Argumentele științifice înaintate de autor au servit drept reper pentru elaborarea mai multor tehnologii: „Tehnologia formării direcţionate a fructelor destinate păstrării îndelungate", „Tehnologia de creştere a zmeurului pe baze ecologice" şi „Sistemul de reducere a pierderilor la fructe, produse de dereglările funcţionale, agenţii bolilor fungice şi perisabilitatea naturală în perioada postrecoltă”. Recunoașterea națională și internațională a aspectului inovativ al metodelor şi procedeelor menționate este confirmată prin 13 Medalii de aur, 11 de argint, 9 de bronz, 7 diplome de excelență la Saloane internaționale și naționale din România (EUROINVENT, PROINVENT, INVENTICA, INVENTA), Elveția (GENEVA), Belgia (EUREKA), Polonia (IWIS),  SUA (Pittsburg), Korea (SIIF), China (SuZhou), INFOINVENT (Moldova); Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Inventatorul anului” (2000 și 2007), Marele Premiu AGEPI (2007); Premiul AGEPI pentru „Cursuri de consilieri în proprietatea intelectuală” (2000); Premiul AGEPI – INFOINVENT (1999); Cupa GRANDF-PRIX (2012), Iași, România.

Rezultatele obținute ale dlui N. Bujoreanu sunt reflectate în 240 lucrări științifice, inclusiv 4 monografii, 1 ghid practic, 8 broșuri, articole în reviste recenzate naționale și internaționale, articole și teze în culegeri științifice, 48 brevete de invenție, inclusiv 24 implementate cu succes în complexul agroindustrial. Nivelul științific înalt al rezultatelor obținute este confirmat prin surse publice documentate, inclusiv în baza de date AGEPI categoria invenții (48 brevete), Instrumentul Bibliometric Național al IDSI cu 3202 vizualizări.

Doctorul habilitat Nicolae Bujoreanu participă activ la pregătirea cadrelor tinere de cercetători, deținând abilitare cu dreptul de conducător de doctorat la specialitatea Fiziologia vegetală. Este vicepreședinte al Seminarului științific de profil la specialitatea Biochimie, Fiziologie vegetală, și membru al Seminarului științific de profil – Pomicultura. De mai bine de 35 de ani coordonează cercetările și conduce colectivul laboratorului Fiziologia maturării fructelor, actualmente Fiziologia Plantelor Pomicole și Maturarea Fructelor, un laborator unificat, axat pe problemele studiului proceselor de creştere şi corelare cu formarea şi funcţionarea sistemului producţional la plantele pomicole.

Dl Nicolae Bujoreanu s-a confirmat ca un bun coleg și manager, deținând funcția de președinte al Comitetului sindical al institutului (2010 -2019).

Rezultatele obținute pe parcursul activității prodigioase de către doctorul habilitat Nicolae Bujoreanu au fost apreciate de către Academia de Științe a Moldovei (2019), fiind decorat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.

Cu ocazia zilei de naștere conducerea și colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor adresează dlui Nicolae Bujoreanu cele mai sincere urări de sănătate, realizări performante și noi împliniri.

 

La mulți ani!