• Română
  • English

Doctorul în științe biologice Tatiana Stratulat la aniversarea de 60 ani

 

  

 

Doamna doctor în științe biologice Tatiana Stratulat a realizat programul de studii doctorale în cadrul Laboratorului Toxicologia pesticidelor al Institutului Științific de Cercetare în Igienă și Epidemiologie a Moldovei, MS RM (1990 –1996). Teza de doctor în științe biologice, specialitatea Toxicologie, a fost susținută în noiembrie a. 1996, în Institutul de Toxicologie și Farmacie, Academia de Științe Medicale, Ucraina, Kiev. În perioada anilor 2000 - 2004 a activat în calitate de lector la catedra Metrologie și Managementul Calității al ISAI (Institutul de Științe Integrate Aplicate) al ME RM, cu elaborarea Programului Analitic pe tema „Toxicologia”.
Activitatea de cercetare în cadrul profilului toxicologia pesticidelor a constatat în estimarea proprietăţilor toxice (acute şi cronice), teratogene, embriotoxice şi alergice ale substanțelor chimice şi biologice pentru protecția plantelor în testări pe animale de laborator la introducerea per os şi aplicarea dermală; efectuarea testelor mutagene în condiţii in vivo pe animale de laborator (aberaţiile cromozomiale în măduva osoasă; determinarea indicilor mitotici şi nivelul mitozelor patologice în celulele criptei intestinului subţire, măduva osoasă ) şi în vitro pe cultura celulară (limfocite, (Hep-2), Tetrahymena pyriformis); determinarea indicilor morfologici şi hematologici în sânge.
Activitatea de cercetare a fost direcționată în profilul protecția plantelor ce a constat în estimarea eficacității biologice ale produselor noi de protecție plantelor și evaluarea riscului lor pentru mediu și sănătate.
A fost executor responsabil pentru evaluarea toxicologică și includerea în Lista Medicamentelor, Aprobate de MS, a preparatului autohton împotriva hepatitei virale Pacovirină (autor Chintea P.) de asemenea ca și numeroaselor produselor biocide și cosmetice. A participat la testarea toxicologică pentru înregistrarea în Registrul de Stat a 13 preparate biologice, inclusiv: reglatori de creştere a plantelor „Mestim”, “Moldstim”, “Reglalg-1” (IGFPP); fungicide Funecol, Pelecol (registrant IGFPP), CuproStar 46 SC (registrant “Izomer”), etc.
În anul 2007 a fost membru al juriului internaţional la susţinerea tezei de doctor a doamnei Liliana Juc cu tema “Etude des risques lies a l’utilisation des pesticides organochlores et impact sur l’environnement et la sante humaine” ce a avut loc la Universitatea Claude Bernard din Franţa, Lion.
Pe parcursul anilor 2000 – 2002 a fost expert al Centrului de Stat pentru certificarea și omologarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților; în perioada 2010-2013 - expert Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biocide.
Pe parcursul perioadei de activității științifice sale doamna Tatiana Stratulat a fost executor responsabil la realizarea a 7 proiecte de cercetări aplicative şi peste 20 proiecte instituţionale, naţionale şi internaţionale de cercetare. În perioada anilor 2009 -2013 a fost conducătorul ştiinţific a două proiecte ştiinţifice.
Dna Tatiana Stratulat este autorul şi coautorul a 107 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv: 31 articole publicate în reviste ISI / volume indexate ISI proceedings; 18 articole în reviste şi volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date internaționale; peste 60 lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale; 1 brevet; 4 elaborari (2 indicaţii metodice şi 2 ghiduri practice); recenzent a revistei JAST («Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B» USA).
Dna Tatiana Stratulat a participat la îndeplinirea peste 10 proiecte bilaterale și internaționale, inclusiv: • managerul de Proiect bilateral Moldo-Polonez. Poland’s Development Co-operation Programme „The support in developing the system of sound chemicals management în Moldova in order to facilitate economic integration with the European Union”, 2009-2011. • Executor principal: Proiect internațional „4th WHO-Coordinated Survey of Human Milk for Persistent Organic Pollutants”, 2008-2009. • expert în sănătate. Proiect international „Mainstreaming of Sound Management of Chemicals into the National Development Planning Process Project, 2011-2012. • directorul de Proiect bilateral Moldova-Romania “Human health risk assessment of some contaminants in local foods of plant and animal origin”, 2016-2018. • coordonatorul de EaPTC proiect “Strengthening Regional Capacities for Applying environmentally Friendly Technologies in Integrated Pest Management Systems”, 2017-2019.
Rezultatele ştiinţifice a cercetărilor efectuate pe parcursul a 30 ani au fost consacrate cercetărilor, care vizează rezolvarea problemelor de o importanță deosebită pentru inofensivitatea produselor alimentare și nealimentare, sănătatea, mediul și economia națională.
Activitatea ştiinţifică a dnei doctor Tatiana Stratulat este recunoscută peste hotarele ţării, manifestându-se prin: invitații la diferite proiecte, traininguri și foruri internaţionale (Lion, Paris, Stockholm, Bruxsel, Moscova, Kiev, Odessa, Cluj, Minsk).
Dna Tatiana Stratulat a participat cu rapoarte ştiinţifice la 10 congrese şi simpozioane internaţionale și naţionale. În perioada aa. 2011- 2018 a participat la 7 traininguri/workshop-uri relevante sferei științifice de activitate. Activitatea științifică a fost apreciată cu Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (2019).

Cu prilejul aniversării a 60 de ani, colegii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, adresează dnei Tatiana Stratulat sincere felicitări și urări de sănatate, prosperitate, realizări marcante pe viitor.

La mulți ani!