• Română
  • English

Conferința științifică internațională „Genetica, Fiziologia și Ameliorarea Plantelor” (Ediția VII-a)

Conferința științifică internațională
„Genetica, Fiziologia și Ameliorarea Plantelor” (Ediția VII-a)

La 5-6 octombrie 2020, își va ține lucrările Conferința științifică internațională „GENETICA, FIZIOLOGIA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR” (Ediția VII-a).
Inaugurarea lucrărilor va avea loc la 5 octombrie 2020, cu începere de la ora 10:00, în incinta Bibliotecii Ştiințifice Centrale „A. Lupan” a AŞM (str. Academiei 5).
Menținând tradițiile stabilite la prima ediție, care a avut loc în 1994, conferința are drept scop dezbaterea celor mai recente rezultate remarcabile din domeniul geneticii, fiziologiei și ameliorării plantelor, obținute de cercetători din țară și peste hotare.
Manifestația științifică organizată de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor urmărește întrunirea savanților notorii, cercetătorilor și tinerilor preocupați de cercetare din aceste domenii.
În cea de-a două zi a conferinței participanții la for vor lucra în ateliere pe secțiuni și vor vizita Laboratoarele de cercetare ale institutului (str. Pădurii, 20).

Ţinând cont de problema la nivel global a răspândirii infecţiei COVID-19, Conferința ar putea să-și desfășoare activitatea on-line cu editarea materialelor către data desfășurării evenimentului.

 IGFPP_Aviz_Conf_2020.pdf                 IFPPP_Announcement_Conf_2020.pdf