• Română
  • English

În memoriam doctorului în științe biologice Ceban Ana

                          În memoriam doctorului în științe biologice Ceban Ana

                                   15.06.1950 - 6.05.2020

                                        

 

         Ceban Ana s-a născut la 15 iunie 1950 în satul Cioc-Maidan, r. Basarabeasca în familie de muncitori ai căii ferate. Studii medii a obținut la șocala medie din satul natal (1957-1968). Studiile superioare le obţine la Universitatea de Stat din Chișinău la facultatea de Biologie și pedologie (1970-1976), după absolvirea căreia și-a început activitatea în cercetare la Institutul Agricol M. Frunze în calitate de cercetător științific stagiar. Din anul 1977 a continuat activitatea în calitate de laborant superior la Institutul de Fiziologie și Biochimie a Plantelor al AȘM. Ulterior dna Ceban Ana a realizat cercetări, fiind doctorandă la Institutul de Biochimie în num. A. N. Bah a Academiei de științe a ex URSS din Moscova, după absolvire a revenit la Institutul de Fiziologie și Biochimie a Plantelor al AȘRM, activând până în a.1985. În perioada de activitate și-a perfecționat cunoștințele în cadrul a unei stagiuni de 6 luni la Institutul de Biochimie Bioorganică în num. N.N.Șemeachin din Moscova. Din a.1985 s-a transferat la Institutul de Genetică Ecologică a AȘM, unde a activat până în prezent.
      Activitatea doctorului în științe biologice Ceban Ana a fost direcționată spre studiul activității și polimorfismului inhibitorilor proteici ai fermenților proteolitici legat de caracterul protector a legăturilor proteo-fermentilor în organismele plantelor și studiul activității fermentului fenoloxidazei în depistarea omogenității semințelor soiurilor de cereale din colecția institutului. La culturile de cereale (grâu, triticale și secară) s-au studiat parametrii biochimici: conținutul de proteine, gluten, glutenina și compoziția fracțională a gluteninei şi a enzimei multifuncţionale polifenoloxidaza și compoziția fracțională a globulinelor și inhibitorilor proteici din seminţele leguminoaselor (soie, naut). Au fost efectuate investigaţii în scopul determinării concordanţei dintre funcţia polifenoloxidazei şi rezistenţa genotipurilor de cereale la prezenţa în substrat a excesului de fenol, ioni de sulf și alţi componenţi chimici, în rezultat s-a semnalat o dependenţă direct proporțională pentru energia de germinare şi germinația seminţelor în raport cu activitatea polifenoloxidazei la formele hexaploide (grâu de toamnă comun, triticale), semințele de secară; demonstrat că polifenolioxidaza este "încorporată" în sistemul de protecţie al genotipurilor hexaploide și secară.
Pe parcursul activității în cercetare a realizat studii privind legătura între expresia genelor proteinelor de stress și rezistența plantelor la temperature extremale, evidențierea legăturii nivelului de adaptare a plantelor de cultură cu decurgerea proceselor fiziologice la nivel de organism și la nivelul reacțiilor de sinteză a proteinelor de stres, localizare a lor în celule și expresia genelor.
        Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în peste 70 de lucrări ştiinţifice.

       Ceban Ana s-a evidenţiat prin particularităţile sale omeneşti. Va rămâne în memoria colegilor și celor care au cunoscut-o ca om de omenie, simplă, mărinimoasă.

      În aceste clipe cernite suntem alături de rudele, prietenii şi colegii, celeia care a fost doctorul în ştiinţe biologice Ceban Ana, exprimând sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune în legătură cu trecerea Domniei Sale în lumea celor drepţi.

Dumnezeu să o odihnească în pace.