• Română
  • English

Specialitatea 411.09. Protecţia plantelor

1. Preşedinte: VOINEAC Vasile, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar
2. Vicepreşedinte: TODIRAŞ Vladimir, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător
3. Secretar ştiinţific: BATCO Mihail, doctor în biologie, conferenţiar cercetător
4. VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător
5. ROŞCA Gheorghe, doctor în chimie, conferenţiar cercetător
6. NASTAS Tudor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător
7. LUPAŞCU Galina, doctor habilitat, profesor cercetător
8. BOTNARI Vasile, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
9. GAVRILIŢA Lidia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător
10. NICOLAEV Arcadii, doctor în biologie, conferenţiar cercetător
11. BRADOVSCHI Victor, doctor în biologie, conferenţiar cercetător
12. LAZLOVEŢCHI Igor, doctor în chimie, conferenţiar cercetător
13. VRONSCIH Mihail membru corespondent, doctor habilitat în agricultură
14. DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător
15. PAMUJAC Nicolae, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar
16. CROITORU Nichita, doctor în agricultură, conferenţiar universitar
17. MAGHER Mihail, doctor în agricultură
18. CIOBANU Vitalie, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător
19. BĂDĂRĂU Sergiu, doctor în agricultură
20. TIMUŞ Asea, doctor în agricultură
21. IORDOSOPOL Elena, doctor în biologie
22. ELISOVEŢCAIA Dina, doctor în biologie
23. TRETIACOV Tatiana, doctor în agricultură
24. COREŢCHI Liubov, doctor habilitat în biologie
25. RAILEANU Natalia, doctor în biologie