• Română
 • English

Direcţii de cercetare

Profilurile:
Genetica, fiziologia, protecția şi ameliorarea plantelor
 

Conceptul activităţii institutului:
Mecanismele genetice, moleculare şi fiziologice de formare a productivităţii şi rezistenţei plantelor

Directii de cercetare:

 • Direcţia fundamentală: Controlul genetic şi molecular al caracterelor cantitative şi calitative valoroase, elaborarea de noi principii de majorare şi cuantificare a variabilităţii ereditare, studiul diversităţii genetico-fiziologice şi conservarea genofondului vegetal, mecanisme genetico-fiziologice de dirijare a procesului producţional.
 • Direcţia aplicativă: Elaborarea de noi principii, tehnologii şi biotehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite sisteme de agricultură, elaborarea de procedee fiziologice de optimizare şi asigurare a stabilităţii procesului producţional în agricultura intensivă, organică (ecologică) şi de înaltă precizie.

Obiective:

 • Evidenţierea de noi gene structurale, markeri moleculari, elemente reglatoare şi mobile asociate cu caractere economic valoroase;
 • Studiul căilor de amplificare a variabilităţii genetice somaclonală şi indusă in vitro de factori fizici, chimici şi biologici; evaluarea şi selectarea de material genetic valoros pentru ameliorare;
 • Elaborarea de biotehnologii şi metode de ameliorare a plantelor;
 • Obţinerea de noi bioregulatori naturali;
 • Genetica, genetica moleculară şi fiziologia rezistenţei plantelor la factorii biotici şi abiotici nefavorabili;
 • Bioenergetica, fotosinteza, nutriţia minerală şi regimul hidric în procesul producţional;
 • Principii noi (genetice, fiziologice, moleculare, biotehnologice) de ameliorare; crearea de noi soiuri şi hibrizi cu productivitate şi rezistenţă ecologică înaltă pentru diferite sisteme de agricultură;
 • Mecanismele fiziologice şi biochimice ce asigură realizarea potenţialului genetic al plantelor;
 • Valoarea markerilor moleculari în determinarea riscului genetic al unor maladii umane.
 • Conservarea genofondului vegetal.