• Română
  • English

Specialitatea 411.05. Legumicultură

1. Preşedinte: BOTNARI Vasile, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
2. Vicepreşedinte: GRATI Vasile, doctor habilitat, profesor universitar
3. Secretar ştiinţific: MIHNEA Nadejda, doctor, conferenţiar cercetător
4. PATRON Petru, doctor habilitat, profesor universitar
5. GUMANIUC Alexei, doctor habilitat, profesor universitar
6. ROŞCA Victor, doctor, conferenţiar universitar
7. ANDIEŞ Vladimir, doctor, conferenţiar universitar
8. MACOVEI Milania, doctor, conferenţiar cercetător
9. GRIGORCEA Sofia, doctor în ştiinţe
10. NOVAC Tatiana, doctor în ştiinţe
11. TODIRAŞ Vladimir, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
12. VOINEAC Vasile, doctor habilitat, profesor universitar
13. BATCO Mihail, doctor, conferenţiar cercetător
14. ILIEV Petru, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
15. SALTANOVICI Tatiana, doctor, conferenţiar cercetător
16. SÎROMEATNICOV Iulia, doctor, conferenţiar cercetător
17. SECRIERU Serghei, doctor în ştiinţe