• Română
  • English

Specialitatea 163.02. Biochimie; 164.02. Fiziologie vegetală

1. Preşedinte: DASCALIUC Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar
2. Vicepreşedinte: BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
3. Secretar ştiinţific: CAUŞ Maria, doctor, conferenţiar cercetător
4. ŞIŞCANU Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician
5. BALAUR Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AȘM
6. DUCA Maria, doctor habilitat, profesor universitar, academician
7. ŞTEFÂRŢA Anastasia, doctor habilitat, profesor cercetător
8. VELIKSAR Sofia, doctor habilitat, profesor universitar
9. ROTARI Alexandru, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
10. PORT Angela, doctor, conferenţiar universitar
11. LISNIC Stelian, doctor, conferenţiar cercetător
12. IVANOVA Raisa, doctor, conferenţiar cercetător
13. BÎRSAN Ana, doctor, conferenţiar universitar
14. MARINESCU Marina, doctor, conferenţiar cercetător
15. DRUŢA Ala, doctor, conferenţiar universitar
16. GAVRILAȘ Tamara, doctor, conferenţiar universitar
17. GLIJIN Aliona, doctor, conferenţiar universitar
18. LEŞANU Mihail, doctor, conferenţiar universitar
19. ALUCHI Nicolae, doctor, conferenţiar universitar
20. BRÂNZĂ Lilia, doctor în ştiinţe