• Română
  • English

Specialitatea 411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor

1. Preşedinte: GONCEARIUC Maria, doctor habilitat, profesor cercetător
2. Vicepreşedinte: VEVERIȚĂ Efimia, doctor, conferențiar cercetător
3. Secretar ştiinţific: COTELEA Ludmila, doctor
4. BOTNARI Vasile, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
5. MICU Vasile, doctor habilitat, profesor universitar, academician
6. LUPAŞCU Galina, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
7. CELAC Valentin, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
8. ROTARU Tudor, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
9. BUCARCIUC Victor, doctor habilitat, profesor cercetător
10. SAVIN Gheorghe, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
11. ANDRONIC Larisa, doctor, conferenţiar cercetător
12. COTENCO Eugenia, doctor, conferenţiar cercetător
13. BALMUŞ Zinaida, doctor, conferențiar cercetător
14. MIHNEA Nadejda, doctor, conferenţiar cercetător
15. GANEA Anatol, doctor, conferențiar cercetător
16. ŢIGĂNAŞ Domnica, doctor, conferențiar cercetător
17. MACOVEI Milania, doctor, conferențiar cercetător
18. BUDAC Alexandru, doctor, conferențiar cercetător
19. CHISNICEAN Lilia, doctor, conferențiar cercetător
20. MATEICIUC Vasile, doctor, conferențiar cercetător
21. MISTREŢ Silvia, doctor în ştiinţe
22. BUTNARAȘ Violeta, doctor în ştiinţe