• Română
  • English

Specialitatea: 162.01. Genetică vegetală

1. Preşedinte: LUPAŞCU Galina, doctor habilitat, profesor cercetător
2. Vicepreşedinte: SMEREA Svetlana, doctor, conferenţiar cercetător
3. Secretar ştiinţific: Romanciuc Gabriela, doctor în ştiinţe
4. DUCA Maria, doctor habilitat, profesor universitar, academician
5. PALII Andrei, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent
7. CRAVCENCO Anatol, doctor habilitat, profesor universitar
8. GRATI Vasile, doctor habilitat, profesor universitar
9. ROTARI Alexandru, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
10. ANDRONIC Larisa, doctor, conferenţiar cercetător
11. COTENCO Eugenia, doctor, conferenţiar cercetător
12. TUMANOVA Lidia, doctor, conferenţiar cercetător
13. GANEA Anatol, doctor, conferenţiar cercetător
14. SÂROMEATNICOV Iulia, doctor, conferenţiar cercetător
15. VEVERIŢĂ Efimia, doctor, conferenţiar cercetător
16. SALTANOVICI Tatiana, doctor, conferenţiar cercetător
17.  ZGARDAN Dan, doctor, conferenţiar universitar
18. BATÂRU Grigorii, doctor în ştiinţe