• Română
  • English

Projects

Proiecte instituţionale cercetări fundamentale:

1. 11.817.04.01F Studierea activităţii aparatului fotosintetic şi  centrelor   de atracţie în diferite faze ale ontogenezei plantelor pomicole şi viticole. Director  de proiect: Acad. al AȘM, dr. hab. boil., Şişcanu Gheorghe

2.
11.817.04.04F Biotehnologii avansate şi mecanisme genetice şi fiziologice de inducere a variabilităţii genotipice şi formarea unui potenţial genetic sporit de productivitate şi rezistenţă al C3 şi C4 plantelor. Conducător: Membru corespondent al AȘM, dr. hab. biol., prof. univ., Balaur Nicolae

3.
11.817.04.02F Studiul capacităţii de coordonare şi integrare a funcţiilor în interconexiunea rădăcină – tulpină - frunze a  unor plante de cultură în diferite condiţii hidro-termice, nutriţie minerală  şi salinizare. Director  de proiect: Dr. hab. biol., prof. cercet., Ştefârţă Anastasia

4.
11.817.04.03F Cercetări genetico-moleculare ale genomurilor plantelor de cultură cu caractere valoroase pentru ameliorare. Director  de proiect: Dr. hab. biol., prof. cercet., Barbacar Nicolae
 

Proiecte instituţionale  cercetări aplicative:

1. 11.817.04.10A Elaborarea tehnologiilor genetice de creare a soiurilor şi hibrizilor valoroşi  de culturi agricole, cu potenţial ereditar înalt pentru caracterele de producţie, calitate şi rezistenţă”. Director  de proiect: Dr. hab. biol., conf. cercet., Lupaşcu Galina

2.  11.817.04.07A Elaborarea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice, perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi a materialului săditor. Conducător: Dr. hab. agr., conf. cercet., Maria Gonceariuc

3. 11.817.04.08A Conservarea in situ şi ex situ a agrobiodiversităţii vegetale, managementul şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în Republica Moldova. Director de proiect: Dr. biol., conf.cercet., Ganea Anatol

4. 11.817.04.06A Obţinerea, determinarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice a reglatorilor naturali de creştere şi implementarea lor în tehnologiile agricole contemporane. Director  de proiect: Dr. hab. biol., prof.univ., Alexandru Dascaliuc

5. 11.817.04.09A Principii şi procedee de formare, creştere şi păstrare a fructelor  de soiurile noi de măr în atmosfera controlată. Director  de proiect: Dr.hab.agr., conf.cercet. Nicolae Bujoreanu

Proiecte bilaterale:

1. 12.820.04.01.STSU.F/5386 Expresia genelor PEPcazei,  RUBPcarboxilazei/oxigenazei şi ultrastructura cloroplastelor plantelor C3 şi C4 în absenţa fotorespiraţiei aparente. Director de proiect: Membru corespondent al AȘM, Balaur Nicolae

2. 12.820.04.01.STSU.F/5383 Embriogeneza zigotică – procedeu biotehnologic eficient de eradicare a virusurilor la soiurile apirene de viţă de vie. Director  de proiect: Dr. biol., Andronic Larisa

3. 12.820.04.01.STSU.A/5391 Utilizarea compoziţiilor de microelemente şi microorganisme pentru ameliorarea fertilităţii solului în plantaţiile viticole.  Director de proiect: Dr. hab., prof.univ. Veliksar Sofia

4. 10.820.04.01.STCU.A/563 Implementarea metodelor fizico-chimice din biologie in agricultura organică. Director de proiect: Dr. hab., prof.univ. Dascaliuc Alexandru

5. 10.820.04.09.BA Obţinerea regulatorului de creştere a plantelor din deşeurile agroindustriale (seminţe de tomate) şi studiul reacţiilor lui fiziologice biochimice ce induc rezistenţa la boli la culturile cerealiere. Director de proiect: Dr.hab., prof.univ. Chintea Pavel  

6. 10.820.04.07/UA Aplicarea complexă a substanţelor biologice superficial-active, microelementelor, biocidelor şi a microorganismelor în pepiniera viticolă. Director de proiect: Dr.hab., prof.univ. Velicsar Sofia

7. 10.820.04.13.BF Particularităţile morfogenetice, fiziologo-biochimice şi bioenergetice a plantelor de triticale heteroplasmatice hexaploide (Triticale, Secalotriticum) privind formarea productivităţii în diferite condiţii ecologice Director de proiect: Membru corespondent al AȘM, Balaur Nicolae

Proiect de transfer tehnologic:

1. Implementarea metodelor generative şi vegetative de producere a materialului săditor şi fondarea plantaţiei industriale a soiurilor-clone de levănţică (Lavandula angustifolia Mill.). Director de proiect: Dr. hab. biol., conf. cercet, Gonceariuc Maria

2. Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou de soia Zodiac. Director de proiect: Dr.hab.biol. Celac Valentin

3. Multiplicarea seminţelor de categorii superioare la soiurile noi de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). Director de proiect: Dr. Mihnea Nadejda

Proiect pentru procurarea echipamentului

1. 12.220.14.06A Combină pentru recoltarea seminţelor la culturile cerealiere, legumicole, plante aromatice şi medicinale în procesul de ameliorare. Director de proiect: Dr. hab. agr., Botnari Vasile

Proiecte pentru tineri cercetatori:

1. 09.819.04.04A Elaborarea tehnologiei performante de dublare a cromozomilor la porumb. Director de proiect:
Dr.biol. Rotarenco Valeriu