• Română
  • English

Specialized Scientific Councils

 În cadrul institutului funcţionează 2 consilii ştiinţifice specializate:
C. ş. s. DH 10.03.00.15-25.12.03 – Genetică
C. ş. s. DH 06. 03.00.12-25.12.03 – Fiziologie vegetală

Prin hotărârea Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. AT-4/1 din 05 iulie 2012) este validată pentru o perioadă de patru ani (2012-2016) componența nominală a 4 Seminare științifice de profil

Seminarul științific de profil, specialitatea  03.00.04-Biochimie
Componența nominală

Seminarul științific de profil, specialitatea 03.00.15 – Genetică
Componența nominală

Seminarul științific de profil, specialitatea 03.00.12 – Fiziologie vegetală
Componența nominală

Seminarul științific de profil, specialitatea 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor
Componența nominală