• Română
  • English

Sedinta seminarului științific de profil la specialitatea 411.09 Protecția plantelor

La 18 octombrie 2018, ora 1400 (Sala de şedinţe a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, str.

Sedinta seminarului științific de profil la specialitatea 411.09 Protecția plantelor

La 18 octombrie 2018, ora 1100 (Sala de şedinţe a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protec

CONDOLEANTE

Colectivul I

Sedinta consiliului stiintific specializat, 11 octombrie 2018

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent RUSU GHENADIE

Doctorul în ştiinţe biologice Petru NEGRU

(27.02.1933 – 31.08.2018)

Condoleanțe

Colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor exprimă un ultim și profund omagiu membrului

INVITAȚII PUBLICE pentru achiziționarea produselor:

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor anunță publicarea unei INVITAȚII PUBLICE pentru achiziționarea: