• Română
  • English

Vizita specialiștilor din Franța

La 6 noiembrie 2019 a avut  loc vizita grupului de specialiști a Stațiunii experimentale a sectorului fructelor și legumelor din Nouvelle Aquitaine Invenio, Franța.

Realizarile Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor expuse la Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare

În cadrul evenimentului dedicat celei  de-a IX-a ediție a „Zilei Științei” organizat de Ministerul Educației, Cultur

O aniversare frumoasă a dnei dr Raisa IVANOVA!

                                     

Conferința științifico-practică ”Ecologia, bolile și sănătatea albinelor”

Protejarea albinelor - Ecologia, bolile și sănătatea albinelor”, aflate la cea de-a doua ediție.

Simpozionul Științific Internațional „BIOTEHNOLOGII AVANSATE – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” (ediţia a V-a)

La 21-22 octombrie anul curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a realizat Simpozionul ştiinţific internațional

Ședința consiliului științific specializat D 411.09 -61

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

Membrul corespondent al AȘM Nicolae BALAUR – personalitate notorie în domeniul fiziologiei și biochimiei plantelor

                                                      &nbsp