• Română
  • English

Noi relații de cooperare interinstituțională

La 4 iunie curent Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  și Serviciul Hidrometeorologic de Stat au semnat Acordul de Cooperare pe proble

Ședința Seminarului științific de profil, Profilul: 162. Genetică, Specialitatea: 162.01. Genetică vegetală din 16 iunie 2020

La 16 iunie 2020, ora 10-00 (în Sala de şedinţe a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, str.

Simpozionul Științific Internațional “Protecția Plantelor –Realizări și Perspective”

Simpozionul Științific Internațional “Protecția Plantelor –Realizări și Perspective”

CONDOLEANTE

Colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor exprimă cele mai sincere condoleanțe și sentimente de compasiune familiei, rudelor, colegilor, apropiaților doamnei GAVR

Conferința științifică internațională „Genetica, Fiziologia și Ameliorarea Plantelor” (Ediția VII-a)

Conferința științifică internațională
„Genetica, Fiziologia și Ameliorarea Plantelor” (Ediția VII-a)