• Română
  • English

Proiecte

 

Proiecte cercetări fundamentale şi aplicative (2015-2018):
1.      15.817.05.05F. Principii biotehnologice de studiu al interacțiunii dintre plantele de cultură și agenții virali Conducător de proiect: dr. Andronic Larisa
2.      15.817.05.06F. Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor ecologic inoffensive de protective. Conducător de proiect: dr. hab. Voloșciuc Leonid
3.      15.817.05.07F. Formarea sindromului C4 la C4 și C3 plante: analiza structurală, funcțională și moleculară. Conducător de proiect:  dr. hab. Balaur Nicolae  
4.      15.817.05.08F. Evaluarea mecanismelor de formare a rezistenţei complexe a plantelor la factorii nefavorabili (secetă, arșiță, răcire, dezechilibru nutritiv) şi fundamentarea metodelor de inducere a cros-toleranței. Conducător de proiect: dr. hab. Ştefîrţă Anastasia
5.      15.817.05.09F. Elaborarea tehnologiilor inovaționale de reglare a unor specii dăunătoare prin valorificarea potențialului entomoacarifaunei benefice și aplicarea procedeelor bioraționale de protecție a plantelor. Conducător de proiect: dr. Batco Mihail
6.      15.817.05.10F. Tehnologii de diagnostic molecular al fitopatogenilor Conducător de proiect:  dr. Tumanova Lidia
7.      15.817.05.11F. Sisteme de inducere a variabilităţii şi rezistenţei plantelor, procedee tehnologice de sporire a productivităţii culturilor agricole. Conducător de proiect: dr. hab. Botnari Vasile
8.      15.817.05.07A. Elaborarea tehnologiilor inofensive de protective integrată a plantelor prin utilizarea substanțelor biologic active în controlul impactului insectelor dăunătoare și a agenților patogeni. Conducător de proiect:  dr. hab. Voineac Vasile
9.      15.817.05.08A. Organizarea genetico-ecologică a caracterelor valoroase complexe (rezidență, productivitate, calitate) la culturile păioase, leguminoase, legumicole; crearea și reproducerea soiurilor performante. Conducător de proiect: dr. hab. Lupașcu Galina
10. 15.817.05.09A. Valorificarea plantelor medicinale pentru menținerea, fortificarea sănății prin crearea de soiuri, tehnologii de cultivare și extinderea sortimentului de specii cultivate cu calitate superioară. Conducător de proiect:  dr. hab. Gonceariuc Maria
11. 15.817.05.10A. Studiul structurii chimice și activității biologice a bioreglatorilor de origine vegetală nativi și imobilizați de polimeri de suport pentru utilizarea în tehnologiile de cultivare a plantelor. Conducător de proiect: dr. Ivanova Raisa
12. 15.817.05.11A. Estimarea rolului agenților biologici în reglarea densității organismelor dăunătoare și elaborarea bazelor metodologice de aplicare în agrocenozele culturilor de cîmp. Conducător de proiect:  dr. hab. Nastas Tudor
13. 15.817.05.12A. Studiul particularităților creșterii, fructificării și proceselor de maturarea fructelor de păr în perioada de păstrare îndelungată. Conducător de proiect:   dr. hab. Bujoreanu Nicolae
14. 15.817.05.13A. Influența proceselor de inițiere și reglare a transformărilor speciilor reactive de oxigen (SRO) asupra proceselor de dezvoltare și rezistență a plantelor față de factorii de stres abiotic. Conducător de proiect:  dr. hab. Dascaliuc Alexandru
15. 15.817.05.14A. Identificarea factorilor de risc fitosanitar și optimizarea metodelor de prognoză a organismelor dăunătoare în sistemele de protecție integrală a culturilor agricole. Conducător de proiect:  dr. hab. Todiraș Vladimir
16. 15.817.05.15A. Elaborarea și managementul Sistemului național deconservare a agrobiodiversității vegetale pentru agricultură și securitatea alimentară a Republicii Moldova. Conducător de proiect:  dr. Ganea Anatolie
 
Proiecte cercetări fundamentale şi aplicative (2011-2014):
     
1.      11.817.04.03F. Cercetări genetico-moleculare ale genomurilor plantelor de cultură cu caractere valoroase pentru ameliorare.Conducător de proiect:  Dr.hab.biol., prof.cercet. Nicolae Barbacar  
2.      11.817.04.10A. Elaborarea tehnologiilor genetice de creare a soiurilor şi hibrizilor valoroşi de culturi agricole, cu potenţial ereditar înalt pentru caracterele de producţie, calitate şi rezistenţă”. Conducător de proiect:  dr.hab.biol., conf.cercet. Galina Lupaşcu  
3.      11.817.04.07A. Elaborarea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice, perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi a materialului săditor. Conducător de proiect:  dr.hab.agr., conf.cercet. Maria Gonceariuc  
4.      11.817.04.08A.Conservarea in situ şi ex situ a agrobiodiversităţii vegetale, managementul şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în Republica Moldova. Conducător de proiect:  dr.biol., conf.cercet. Anatol Ganea  
5.      11.817.04.16A “Crearea hibrizilor înalt productivi, rezistenţi la boli şi dăunători a culturilor de sorg, producerea seminţelor de categorii superioare şi perfecţionarea tehnologiei de cultivare”. Conducătorul proiectului Gh. Moraru, doctor în agricultură  
6.      11.817.04.01F.Studierea activităţii aparatului fotosintetic şi centrelor de atracţie în diferite faze ale ontogenezei plantelor pomicole şi viticole. Conducător de proiect:  acad. Gheorghe Şişcanu  
7.      11.817.04.04F. Biotehnologii avansate şi mecanisme genetice şi fiziologice de inducere a variabilităţii genotipice şi formarea unui potenţial genetic sporit de productivitate şi rezistenţă al C3 şi C4 plantelor. Conducător de proiect:  Membru corespondent al ASM, dr.hab.biol., prof.univ. Nicolae Balaur.  
8.      11.817.04.02F. Studiul capacităţii de coordonare şi integrare a funcţiilor în interconexiunea rădăcină – tulpină - frunze a unor plante de cultură în diferite condiţii hidro-termice, nutriţie minerală şi salinizare. Conducător de proiect:  Dr.hab.biol., prof.cercet. Anastasia Ştefârţă  
9.      11.817.04.06A. Obţinerea, determinarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice a reglatorilor naturali de creştere şi implementarea lor în tehnologiile agricole contemporane. Conducător de proiect:  Dr.hab.biol., prof.univ. Alecsandru Dascaliuc.  
10. 11.817.04.09A.Principii şi procedee de formare, creştere şi păstrare a fructelor de soiurile noi de măr în atmosfera controlată. Conducător de proiect:  Dr.hab.agr., conf.cercet. Nicolae Bujoreanu  
11. 11.817.04.12F „Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor biologice pentru combaterea organismelor dăunătoare” Conducătorul proiectului Voloşciuc L., dr.hab., cerc. confer.  
12. 18.817.04.13F “Elaborarea metodelor de dirijare a populaţiilor artropodelor dăunătoare şi a entomoacarifaunei benefice pentru protecţia bioraţională a culturilor agricole”.Conducătorul proiectului: Batco Mihai, doctor în biologie  
13. 18.817.04.14A Optimizarea sistemelor de monitorizare şi prognoză a   dezvoltării bolilor şi dăunătorilor pentru   protecţia plantelor în agricultura convenţională şi ecologică. Conducătorul proiectului Todiraş Vladimir, doctor habilitat în biologie  
14. 11.817.04.15A. Elaborarea procedeelor de reglare a densităţii organismelor dăunătoare prin aplicarea substanțelor biologic active şi entomofagilor în protecţia integrată a culturilor agricole. Conducătorul proiectului Nastas Tudor, doctor habilitat în biologie  
15. 11.817.04.17A. Estimarea eficacităţii biologice şi securităţii ecologice a pesticidelor bioraţionale noi şi elaborarea procedeelor de aplicare a lor în agricultura ecologică şi convenţională. Conducătorul proiectului Voineac Vasile, doctor habilitat în biologie  
 
Proiecte de transfer tehnologic:
1.      Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou de soia Zodiac. Conducător de proiect:  dr.hab.biol. Celac Valentin (2014)
2.      Implementarea metodelor generative şi vegetative de producere a materialului săditor şi fondarea plantaţiei industriale a soiurilor-clone de levănţică (Lavandula angustifolia Mill.). Conducător de proiect:  dr.hab.biol. Gonceariuc Maria (2012-2013)
3.      Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou de soia Zodiac. Conducător de proiect:  dr.hab.biol. Celac Valentin (2013)
4.      Multiplicarea seminţelor de categorii superioare la soiurile noi de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) Conducător de proiect:  dr.biol. Mihnea Nadejda (2012)
 
                   Proiecte bilaterale:
1.      13.820.04.08/BA. Obţinerea bioreglatorilor noi de origine vegetală pentru inducerea mecanismelor de rezistenţă la boli şi productivităţii plantelor de grâu. Conducător de proiect:   dr., conf. cercet. Maşcenco Natalia.(2013-2014)                                               
2.      13.820.04.09/BF.Argumentarea biologică a sistemului ecologic de protecţie a culturilor Solanaceae în baza diagnosticării şi formării structurii populaţiilor de dăunători şi entomofagi în condiţii de stres ecologic. Conducător de proiect:  Nastas Tudor, dr.hab. .(2012-2014)                                               
3.      13.820.14.09/RoA. Utilizarea speciilor de Trichogramma şi a altor entomofagi în controlul insectelor defoliatoare în parcurile din Republica Moldova şi România. Conducător de proiect:  Gavriliţă Lidia, dr. .(2012-2014)     
4.      12.820.04.01.STSU.F/5386. Expresia genelor PEPcazei, RUBPcarboxilazei/oxigenazei şi ultrastructura cloroplastelor plantelor C3 şi C4 în absenţa fotorespiraţiei aparente. Conducător de proiect:  membru corespondent al ASM Balaur Nicolae (2012-2013)
5.      12.820.04.01.STSU.A/5391. Utilizarea compoziţiilor de microelemente şi microorganisme pentru ameliorarea fertilităţii solului în plantaţiile viticole.Conducător de proiect:   dr.hab., prof.univ. Veliksar Sofia (2012-2013)
6.      STCU. Embriogeneza directă – procedeu biotehnologic eficient de eradicare a virusurilor la soiurile apirene de viţă de vie. Conducător proiect: dr., conf. cercet. Andronic Larisa (2012).