• Română
  • English

Laboratoarele IGFPP

Laboratorul Genetica Rezistenţei Plantelor (şef, dr. biol., conf.cercet. Iulea Sîromeatnicov)
Laboratorul Biotehnologii Vegetale (şef, dr. biol., conf.cercet. Svetlana Smerea)
Laboratorul Genetică Moleculară (şef, dr.chim., conf.cercet., Lidia Tumanova)
Laboratorul Genetica Aplicată (şef, dr. hab. biol., prof.cercet. Galina Lupaşcu)
Laboratorul Nutriţia Minerală şi Regimul Hidric al Plantelor (şef, dr. hab. biol., prof. cercet., Anastasia Stefîrța)
Laboratorul Bioenergetica (şef, membru corespondent, dr. hab. biol., prof.univ., Nicolae Balaur)
Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole și Maturării Fructelor (şef, dr. hab. agr., conf.cercet. Nicolae Bujoreanu)
Laboratorul Prognoze și Analize Fitosanitare (șef,  dr. în agr., conf.cercet.Tatiana Tretiacova )

Laboratorul Biochimia Plantelor (șef,  dr. hab., prof. univ. Alexandru Dascaliuc )

Laboratorul Bioreglatori Naturali (șef,  dr., conf.cercet. Raisa Ivanova )

Laboratorul Plante Aromatice și Medicinale (şef., dr. hab., prof.cercet. Maria Gonceariuc)
Laboratorul Resurse Genetice Vegetale (şef., dr., conf.cercet. Anatolie Ganea)