• Română
  • English

Consiliile Ştiinţifice Specializate

 În cadrul institutului funcţionează 2 consilii ştiinţifice specializate:
C. ş. s.
DH 10.03.00.15-25.12.03 – Genetică
C. ş. s.
DH 06. 03.00.12-25.12.03 – Fiziologie vegetală

Prin hotărârea Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. AT-1/8 din 16 februarie 2017) este validată pentru o perioadă de patru ani (2017-2020) componența nominală a 5 Seminare științifice de profil:

Seminarul științific de profil, Profilul: 162. Genetică, Specialitatea: 162.01. Genetică vegetală 

Componența nominală

Seminarul științific de profil, Profilul: 411. Agronomie, Specialitatea 411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor 

Componența nominală

Seminarul științific de profil, 
Profilul: 163. Biologie celulară; 164. Biologie vegetală, Specialitatea 163.02. Biochimie; 164.02. Fiziologie vegetală
Componența nominală

Seminarul științific de profil, 
Profilul: 411. Agronomie, Specialitatea 411.05. Legumicultură 

Componența nominală

Seminarul științific de profil, Profilul: 411. Agronomie, Specialitatea 411.09. Protecția plantelor

Componența nominală