• Română
  • English

Despre institut

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AŞM a fost fondat la iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 1 octombrie 2013 prin contopirea Institutului de Genetică și Fiziologie a Plantelor al AŞM și Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM Nr. 270 din 18.04.2013.

Institutele comasate deţin o istorie de mai multe decenii fundamentată pe realizări ştiinţifice recunoscute în ţară şi peste hotare.

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM a fost fondat în 2005 prin fuziunea Institutului de Genetică al AŞM, Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM, Filialei pentru Plante Aromatice şi Medicinale a Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg „Porumbeni”. Direcțiile de activitate au avut o dezvoltare profundă și de durată. Bazele teoretice ale cercetărilor în genetica și ameliorarea plantelor au fost confirmare prin instituirea Institutului de Genetică Ecologică în 1985, care ulterior în 1991 a fost redenumit în Institutul de Genetică al AŞM. Cercetările în fiziologia și biochimia plantelor au fost consolidate în cadrul Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor, fondat în 1960, și redenumit în 1991 în Institutul de Fiziologie a Plantelor al AȘM.

Istoria Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM începe din anul 1969, când a fost fondat Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Metodelor Biologice de Protecţie a Plantelor. Organizarea institutului a fost condiţionată de necesitatea elaborării metodelor alternative celor chimice de protecţie a plantelor şi de stopare a chimizării abuzive în agricultură. Pe parcursul celor peste patruzeci ani instituţia a suferit câteva restructurări, trecând prin denumirile următoare: Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Metodelor Biologice de Protecţie a Plantelor (1969-1992), Institutul de Protecţie Biologică a Plantelor al AŞM (1992-1999), Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor al MAIA (1999-2005).

 Organigrama Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM

Cadrul legislativ

Direcții de cercetare